ETA 2671

ProductNamePriceOptions   
ETA 2671 #180 Movement barrel, complete nickel plated
ETA 2671 #180 Movement barrel, complete nickel plated USD 15.90
Detail
ETA 2671 #203 Intermediate wheel
ETA 2671 #203 Intermediate wheel USD 4.50
Detail
ETA 2671 #210 Third wheel
ETA 2671 #210 Third wheel USD 4.50
Detail
ETA 2671 #227 H1 Second wheel H1 (h=4,77 mm)
ETA 2671 #227 H1 Second wheel H1 (h=4,77 mm) USD 4.50
Detail
ETA 2671 #227 H2 Second wheel H2 (h=5,02 mm)
ETA 2671 #227 H2 Second wheel H2 (h=5,02 mm) USD 4.50
Detail
ETA 2671 #242 H1 Cannon pinion with driving wheel H1 (h=1,88 mm)
ETA 2671 #242 H1 Cannon pinion with driving wheel H1 (h=1,88 mm) USD 4.50
Detail
ETA 2671 #242 H2 Cannon pinion with driving wheel H2 (h=2,13 mm)
ETA 2671 #242 H2 Cannon pinion with driving wheel H2 (h=2,13 mm) USD 4.50
Detail
ETA 2671 #255 H1 Hour wheel H1 (h=1,06 mm)
ETA 2671 #255 H1 Hour wheel H1 (h=1,06 mm) USD 3.70
Detail
ETA 2671 #255 H2 Hour wheel H2 (h=1,31 mm)  standard
ETA 2671 #255 H2 Hour wheel H2 (h=1,31 mm) standard USD 3.70
Detail
ETA 2671 #260 Minute wheel
ETA 2671 #260 Minute wheel USD 3.70
Detail
ETA 2671 #401 Winding stem S0.90 20.00
ETA 2671 #401 Winding stem S0.90 20.00 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #407 Sliding pinion
ETA 2671 #407 Sliding pinion USD 3.70
Detail
ETA 2671 #410 Winding pinion
ETA 2671 #410 Winding pinion USD 3.70
Detail
ETA 2671 #415 Ratchet wheel gold plated
ETA 2671 #415 Ratchet wheel gold plated USD 3.70
Detail
ETA 2671 #420 Crown wheel nickel plated
ETA 2671 #420 Crown wheel nickel plated USD 3.70
Detail
ETA 2671 #2539 Date Corrector Operating Lever
ETA 2671 #2539 Date Corrector Operating Lever USD 4.50
Detail
ETA 2671 #2566 Date Corrector
ETA 2671 #2566 Date Corrector USD 4.50
Detail
ETA 2671 #434 Spring click
ETA 2671 #434 Spring click USD 3.70
Detail
ETA 2671 #435 Yoke
ETA 2671 #435 Yoke USD 3.70
Detail
ETA 2671 #440 Yoke spring
ETA 2671 #440 Yoke spring USD 3.70
Detail
ETA 2671 #443 Setting lever
ETA 2671 #443 Setting lever USD 3.70
Detail
ETA 2671 #445 Setting lever jumper, 3 Options
ETA 2671 #445 Setting lever jumper, 3 Options USD 3.70
Detail
ETA 2671 #450 Setting wheel
ETA 2671 #450 Setting wheel USD 3.70
Detail
ETA 2671 #462 Minute train bridge
ETA 2671 #462 Minute train bridge USD 3.70
Detail
ETA 2671 #705 Escape wheel
ETA 2671 #705 Escape wheel USD 13.90
Detail
ETA 2671 #710 Pallet fork normalized
ETA 2671 #710 Pallet fork normalized USD 13.90
Detail
ETA 2671 #721 Timed balance regulated, with stud, standardized
ETA 2671 #721 Timed balance regulated, with stud, standardized USD 42.50
Detail
ETA 2671 #770 Mainspring
ETA 2671 #770 Mainspring USD 10.50
Detail
ETA 2671 #1134 Automatic device framework nickel plated
ETA 2671 #1134 Automatic device framework nickel plated USD 21.50
Detail
ETA 2671 #1141 Automatic device lower bridge
ETA 2671 #1141 Automatic device lower bridge USD 16.50
Detail
ETA 2671 #1143 Oscillating weight nickel plated
ETA 2671 #1143 Oscillating weight nickel plated USD 18.50
Detail
ETA 2671 #1481 Reduction wheel
ETA 2671 #1481 Reduction wheel USD 4.50
Detail
ETA 2671 #1482 Ratchet wheel driving wheel
ETA 2671 #1482 Ratchet wheel driving wheel USD 3.90
Detail
ETA 2671 #1488 Reversing wheel execution with Jewels
ETA 2671 #1488 Reversing wheel execution with Jewels USD 8.20
Detail
ETA 2671 #1497 Ball bearing
ETA 2671 #1497 Ball bearing USD 8.80
Detail
ETA 2671 #1530 Auxiliary reversing wheel
ETA 2671 #1530 Auxiliary reversing wheel USD 5.50
Detail
ETA 2671 #2556 Date indicator driving wheel
ETA 2671 #2556 Date indicator driving wheel USD 5.50
Detail
ETA 2671 #2557 3H Date indicator 3H white/black
ETA 2671 #2557 3H Date indicator 3H white/black USD 3.50
Detail
ETA 2671 #2557 6H Date indicator 6H white/black
ETA 2671 #2557 6H Date indicator 6H white/black USD 3.50
Detail
ETA 2671 #3024 Jewelled shock-absorber,for balance, INCABLOC (Balance bridge)
ETA 2671 #3024 Jewelled shock-absorber,for balance, INCABLOC (Balance bridge) USD 17.50
Detail
ETA 2671 #3025 Jewelled shock-absorber, for balance, INCABLOC (main plate)
ETA 2671 #3025 Jewelled shock-absorber, for balance, INCABLOC (main plate) USD 17.50
Detail
ETA 2671 #9433 Stop lever
ETA 2671 #9433 Stop lever USD 3.70
Detail
ETA 2671 #5105 Screw for barrel bridge 5105, 5110, 5121, 5125, 5445, 5462
ETA 2671 #5105 Screw for barrel bridge 5105, 5110, 5121, 5125, 5445, 5462 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #5415 Screw for ratchet wheel 5415
ETA 2671 #5415 Screw for ratchet wheel 5415 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #5420 Screw for crown wheel 5420
ETA 2671 #5420 Screw for crown wheel 5420 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #51134 Screw for automatic device framework 51134
ETA 2671 #51134 Screw for automatic device framework 51134 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #51141 Screw for automatic device lower bridge 51141
ETA 2671 #51141 Screw for automatic device lower bridge 51141 USD 2.50
Detail
ETA 2671 #51497 Screw for ball bearing 51497
ETA 2671 #51497 Screw for ball bearing 51497 USD 2.50
Detail
Previous Next